رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

تنظیمات

برای انجام تنظیمات مربوط به کامپوننت‌های API کافیست با کلیک بر روی دکمه ⚙️ به بخش تنظیمات کامپوننت مراجعه کرده و مقدار API address را برابر با آدرس وب‌سرویس خود قرار دهید، از این به بعد زمانی که درخواستی در دایل‌پلن به سمت این کامپوننت هدایت شود پس از رسیدن تماس به این کامپوننت،سرویس API به سرعت اطلاعات تماس را به سمت وب‌سرویس شما ارسال می‌کند و به مدت ۱ ثانیه برای دریافت پاسخ از سمت وب‌سرویس منتظر می‌ماند و درصورت عدم دریافت پاسخ با خطای timeout به کار خود پایان می‌دهد. اطلاعات ارسالی و دریافتی در کامپوننت‌ها با هم تفاوت می‌کنند،درواقع هر کامپوننت مربوط به API وظیفه خاصی را برعهده دارد و با توجه به وظیفه خود نوع داده ارسالی و دریافتی متفاوت از دیگری را دارند.

exten-api