رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

تنظیمات SA

هشدار

نسخه 4 از ورژن 6.3 به سیموتل اضافه شده و در نسخه 6.4 نهایی شده است. همچنین نسخه های V1 V2 V3 در نسخه 6.3 منسوخ شده و از نسخه 6.4 حذف شده است. لذا در صورتی آپدیت نرم افزار از ورژن های پایین به ورژن ۶.۴ توصیه میشود ابتدا سرویس های خود را با نسخه V4 بروزرسانی کنید.

تنظیمات راه‌اندازی SA#

 • ایجاد حساب برای درخواست دهنده.
 • تعیین ip‌های مجاز به ارسال درخواست.

ایجاد حساب#

به بخش Maintenance > API Accounts مراجعه فرمایید.با کلیک بر روی ➕ امکان ساخت کاربر جدید فراهم می‌شود،پارامترها این بخش به شرح زیر می‌باشند

 • Authentication: سیموتل از روش‌های مختلفی برای احراز هویت کاربر درخواست دهنده استفاده می‌کند،امن‌ترین روش استفاده از BasicAuth (نام‌کاربری و رمزعبور) به همراه API Key (Token) می‌باشد.

 • Username: نام‌کاربری کاربر ساخته شده.

 • Password: رمزعبور کاربر ساخته شده.

 • Token: رشته‌ای که در جهت احرازهویت قوی‌تر تولید می‌شود.

 • Enabled: امکان فعال یا غیر‌فعال‌سازی کاربر را در اختیار شما قرار می‌دهد.

 • Request: میزان سطح دسترسی کاربر به APIها را مشخص می‌کند،برای مثال در صورت نیاز به افزودن کاربر با استفاده از API حتما باید تیک /pbx/users/add بخورد.

ایجاد دسترسی برای IP#

به بخش Maintenance > Settings مراجعه فرمایید. در پایین صفحه بخش Simotel API دو بخش مشاهده می‌شود

 • Allow All IPs: با زدن تیک این بخش دسترسی تمامی IPها برای ارسال درخواست به سمت سیموتل باز می‌شود.

 • Allowed IPs: در صورتی که IP خاصی مد نظر می‌باشد در این بخش وارد کنید و در نهایت دکمه Enter را بزنید.

اعتبارسنجی#

اعتبارسنجی به یکی از سه روش زیر انجام می‌گردد:

 • HTTP Basic authentication: استاندارد Basic authentication روشی عمومی برای اعتبارسنجی در وب‌سرویس‌ها می‌باشد. بازیابی اطلاعات دسترسی در این روش، به دلیل امنیت پایین آن بسیار ساده می‌باشد و توصیه می‌گردد که حداقل بصورت SSL استفاده گردد. اطلاعات مربوط به یوزر و پسورد با فرمت base64 در هدر درخواست به صورت زیر قرار میگیرد.
Authorization: Basic dGVzdDpBYTEyMzQ1Ng

Basic Auth را می‌توان در آدرس به صورت زیر نیز ارسال کرد

https://username:password@www.example.com
 • API Key: در این روش که برای بهبود امنیت روش قبلی ایجاد‌شده و به صورت گسترده در API ها استفاده می‌گردد، کلیدی یکتا ایجاد می‌گردد و در هدر درخواست به صورت زیر اضافه می‌شود.
X-APIKEY: vZKtIKWsld0egNlkzHo8i5LVBqLNBSWARCQsPOSgDjFmAHM3tG
 • HTTP Basic authentication & API Key: در این روش از ترکیب دو روش بالا استفاده می‌گردد.
Authorization: Basic dGVzdDpBYTEyMzQ1Ng
X-APIKEY: vZKtIKWsld0egNlkzHo8i5LVBqLNBSWARCQsPOSgDjFmAHM3tG

نمونه‌ Header#

Authorization: Basic dGVzdDpBYTEyMzQ1Ng==X-APIKEY: vZKtIKWsld0egNlkzHo8i5LVBqLNBSWARCQsPOSgDjFmAHM3tGContent-Type: application/json
 • Authorization: اعتبار سنجی Basic Authentication.
 • X-APIKEY: اعتبار سنجی API-key.
 • Content-Type: فرمت بدنه پیام. در تمام درخواست‌ها به غیر از سرویس‌های دانلود و استریم، فرمت بدنه پیام application/json می‌باشد.

پیام‌های رایج در پاسخ به درخواست#

انواع پاسخ هایی که در سرویس‌های SA دریافت می‌شود به شرح زیر است.

توضیحاتsuccessmessageheader
سرویس به درستی فراخوانی شد و عملیات به درستی انجام شد.1-Ok-200
سرویس به درستی فراخوانی‌شده اما در انجام عملیات خطایی رخ‌داده.خطای مربوطه در قسمت message ذکر شده.0"corresponding error" such as: This number already exists \Field 'field_name':value is missing \Requested operation failed \This trunk already exists \this queue already existsOk-200
فرمت محتوی درخواستی صحیح نیست.0Unable to parse contentBad Request-400
هیچ اطلاعات اعتبار‌سنجی وارد نشده‌ است.0BasicAuth or ApiKey is missingUnauthorized-401
اطلاعات اعتبارسنجی ناقص یا نامعتبر است.0BasicAuth or ApiKey is invalidUnauthorized-401
کلایت اجازه دسترسی به این سرویس را ندارد.0"....";Access deniedForbidden-403
IP کلاینت اجازه دسترسی به این وب‌سرویس را ندارد.0IP is not permittedForbidden-403
آدرس‌دهی اشتباه وارد شده و خطا 404 از سمت آپاچی ارسال شده است.--Not Found-404
فایل درخواستی وجود ندارد(در زمان دانلود فایل).--Not Found-404
متد درخواستی برای این سرویس مجاز نیست. POST,PUT,DELETE,GET0Method not allowedMethod Not Allowed-405
مقدار content-type موجود در هدر مجاز نیست.0Unsupported Media TypeUnsupported Media Type-415
سرویس فراخوانی شده وجود ندارد.0Requested service dose not existNot Implemented-501

پارامترهای Pagination#

این پارمترها نحوه نمایش اطلاعات بازیابی شده از مرکزتماس را مشخص می‌کنند،از آنجایی که این پارمتر‌ها در اکثر APIهای مربوط به جستجو موجود می‌باشند در اینجا یکبار بصورت جزئی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

لیست‌ APIهایی که از این پارامتر‌ها پشتیبانی می‌کنند

۱. pbx/faxes/

۲. voicemails/inbox/

۳. reports/quick/

۴. reports/cdrreports/queue/

۵. reports/queue/

۶. reports/queue_details/

۷. reports/agent/

۸. reports/poll/

۹. autodialer/campaigns/

۱۰. autodialer/contacts/

۱۱. autodialer/groups/

۱۲. autodialer/reports/

start#

مشخص می‌کند از کدام یک(مقدار عددی) از داده‌های بازیابی شده توسط مرکز تماس شروع به ارسال اطلاعات به‌سمت وب‌سرویس بکند.

count#

چه تعداد از داده‌های بازیابی شده توسط مرکزتماس به سمت وب‌سرویس ارسال شود.

sorting#

مرتب سازی داده‌ها براساس کدام ستون و به ترتیب صعودی یا نزولی باشد(مقدار ۱ برابر با صعودی و مقدار ۱- برابر با نزولی می‌باشد).

 • مثال) بازیابی اطلاعات بخش گروه‌ها به نوحی که

  ۱. از ۴امین رکورد،اطلاعات بازیابی شده توسط مرکزتماس به سمت وب‌سرویس ارسال شوند.

  ۲. بطور کلی ۲ رکورد از داده‌های بازیابی شده بازگردانده شود.

  ۳. گزارش بازگشتی براساس تاریخ و بصورت صعودی مرتب باشد.

نمونه داده ارسالی وب‌سرویس از متد autodialer/groups/

{  "alike":"true",  "conditions":{"name":"","description":""},  "pagination":{"start":4,"count":2,"sorting":{"date":1}}}

نمونه پاسخ دریافتی وب‌سرویس

{  "success": 1,  "message": "",  "data": {    "pagination": {      "start": 4,      "count": 2,      "sorting": {        "date": 1      },      "total": 17    },    "data": [      {        "_id": "5cab4ed776c2c0747f3a7f7b",        "name": "nasim-contact-update-980119",        "description": "",        "count": 109,        "date": "1398-01-19 18:08:31"      },      {        "_id": "5cac595276c2c011a94f4b43",        "name": "nasimcontact-step2",        "description": "",        "count": 101,        "date": "1398-01-20 13:05:30"      }    ]  }}

پارامترهای ضروری و منطقی#

درآینده در جداول با ستونی به نام پارمترهای ضروری[**]/منطقی[*] مواجه می‌شویم که مقادیر آن مشخص کننده

۱. پارامترهای ضروری: حتما باید این مقادیر در درخواست وب‌سرویس به سمت سیموتل ارسال شوند و درغیر اینصورت سیموتل در پاسخ خطا برمی‌گرداند.

۲. پارامترهای منطقی: مقادیری که عدم وجودشان در درخواست باعث ایجاد خطا در سیستم نمی‌شود اما منطقی است که باتوجه به درخواست این مقادیر به سمت سیموتل فرستاده شوند.