رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

ایجاد حساب AMI

برای ایجاد دسترسی AMI در مرکزتماس سیموتل نیاز به دسترسی shell لینوکس می‌باشد.در ابتدا فایل زیر را با ویرایشگر متن nano باز کنید


root@simotel:~# nano /etc/asterisk/manager.conf

در انتهای فایل اطلاعات مربوط به حساب‌کاربری و رمزعبور خود را مطابق با الگوی پایین وارد کنید


[ami_user_test] نام حساب‌ کاربریsecret = testpassword رمزعبور حساب ‌کاربریdeny = 0.0.0.0/0.0.0.0permit = 127.0.0.1/255.255.255.255   مجاز به دسترسی ip read = call,user,agent,cdr   دسترسی‌های خواندن حساب کاربریwrite = system,call,agent,originate   دسترسی‌های نوشتن حساب‌ کاربری

در نظر داشته باشید برای خواندن اطلاعات و یا ایجاد تغییر در سیستم با استفاده از AMI باید حساب‌کاربری سطح دسترسی مربوطه را داشته باشد.در پایین لیستی کامل از سطوح دسترسی‌ قرار داده شده است.


read = system,call,log,verbose,agent,user,config,dtmf,reporting,cdr,dialplanwrite = system,call,agent,user,config,command,reporting,originate,message

در نهایت نیز با دستور زیر سرویس استریسک را ریست کرده و حساب‌کاربری فعال می‌شود،با ریست استریسک تماس‌های جاری مرکزتماس قطع می‌شوند.


root@simotel:~# service asterisk restart