رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Call Back

کاربرد#

فرض کنید در خارج سازمان هستید و می‌‌خواهید از طریق شماره سازمان با شخصی تماس بگیرید. برای پیاده‌‌سازی چنین امکانی، باید از کامپوننت Callback استفاده کنید. با ورود تماس به کامپوننت Callback، تماس قطع و مجددا با تماس‌‌گیرنده تماس گرفته می‌شود، سپس تماس وی به کامپوننت بعد از Callback منتقل می‌گردد. در نهایت با استفاده از قابلیت‌‌های ویرایشگر می‌‌توان مدیریت دلخواه را روی آن انجام داد.

پارامترها کامپوننت#

 • Method: نحوه تماس برگشتی را تعیین می‌‌کند که شامل سه حالت زیر است

  ۱. Call to caller: در این حالت سیستم شماره‌‌ای که وارد سرویس Callback شده است را رصد می‌‌کند و دقیقاً با همان شماره جهت ارائه خدمت، تماس می‌‌گیرد.

  ۲. Call to number: در این حالت شماره تلفن از قبل به سیستم داده شده است و با درخواست Callback سیستم تنها با همان شماره تماس می‌‌گیرد.

  ۳. Call extension: در این روش سیستم با داخلی مشخص‌شده تماس می‌‌گیرد.

 • Trunk: هنگامی‌که گزینه ۱ یا ۲ در منوی Method انتخاب گردد، این منو فعال می‌شود و باید در آن ترانکی را انتخاب کنید که می‌‌خواهید از طریق آن ارتباط برقرار شود.

 • Number: هنگامی‌که گزینه ۲ در منوی Method انتخاب می‌گردد، این منو فعال می‌شود و باید در آن شماره خاصی که قرار است با آن تماس برقرار گردد را وارد ‌کنید.

 • Extension: هنگامی‌که گزینه ۳ در منوی Method انتخاب می‌گردد، این منو فعال می‌شود و باید در آن شماره داخلی‌ای که قرار است با آن تماس برقرار گردد را مشخص کنید.

 • Caller id: شماره‌‌ای است که در تماس برگشتی روی گوشی درخواست‌کننده نمایش داده می‌‌شود (caller id درصورتی‌‌که خدمات‌دهنده ترانک به شما مجوز و امکانات لازم را داده باشد اجرا می‌‌شود).

 • Delay (Sec): مقدار زمانی است برحسب ثانیه که طول می‌‌کشد سیستم با شما جهت ارائه خدمت تماس بگیرد.

 • Timeout (Sec): مدت زمانی است برحسب ثانیه که به شما مهلت می‌‌دهد پس از گرفتن رقم اول، رقم دوم را وارد کنید، درغیراین‌صورت تماس قطع می‌‌گردد.

نکته

"Call to caller" روش استاندارد در مدیریت تماس‌‌های برگشتی است و کاربرد بیشتری نسبت به بقیه دارد.

نکته

اگر تماس برگشتی برای یک شماره فعال شده باشد، برای امنیت و جلوگیری از سوء استفاده بهتر است از روش "Call to number" استفاده و همان شماره را در قسمت Number وارد کنید.