رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Extension API

برای ارسال تماس به سمت یک داخلی استفاده می‌شود. عملکرد آن مشابه Extension است، با این تفاوت که از طریق وب‌‌سرویس، شماره داخلی مقصد را دریافت و تنها تماس را برای آن داخلی ارسال می‌‌نماید (برای توضیحات بیشتر به اینجا مراجعه فرمایید).