رفتن به مطلب اصلی

Extension API

برای ارسال تماس به سمت یک داخلی استفاده می‌شود. عملکرد آن مشابه Extension است، با این تفاوت که از طریق وب‌‌سرویس، شماره داخلی مقصد را دریافت و تنها تماس را برای آن داخلی ارسال می‌‌نماید (برای توضیحات بیشتر به اینجا مراجعه فرمایید).