رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Followe Me

کاربرد#

از این کامپوننت برای انتقال تماس به داخلی دیگر، موبایل یا هر شماره دیگری (خارج از مرکز تماس) استفاده می‌‌شود. بیشترین کاربرد این کامپوننت زمانی است که داخلی شخصی جوابگو نباشد، در این حالت تماس برای مقصد مورد نظر ارسال می‌‌گردد. این کامپوننت قابلیت ارسال تماس به چند مقصد به ترتیب فراخوانی را دارد.

پارامترها کامپوننت#

  • Followers: شماره‌‌های مقصد هستند. برای انتقال تماس به مقصد خطوط شهری یا تلفن همراه ابتدا باید ترانک خروجی را از قسمت ترانک‌‌ها انتخاب و سپس شماره تلفن مقصد را تایپ کنید و در نهایت کلید Enter را بزنید.

  • Timeout (sec): این پارامتر حداکثر زمان زنگ‌خوردن مقصد‌‌ها (برحسب ثانیه) را تعیین می‌‌کند که درصورت جواب ندادن هر مقصد دراین مدت، تماس به مقصد بعدی انتقال می‌‌یابد.

  • Call Limit (sec): محدودیت زمانی مکالمه است.

  • Options: تنظیمات تماس است.