رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Jump Out

کاربرد#

همانگونه که در قسمت قبل توضیح داده شد از این کامپوننت برای پرش بین صفحات استفاده می‌شود. به این منظور، ابتدا کامپوننت JumpIn را در ابتدای مسیر مقصد قرار دهید و نامی منحصربه‌فرد برای آن در قسمت Name تعریف کنید، سپس کامپوننت JumpOut را در انتهای مسیر مبدأ قرار دهید و نام کامپوننت مقصد را از قسمت JumpIn Name انتخاب کنید (برای کسب اطلاعت بیشتر، اینجا را بررسی بفرمایید).

پارامترها کامپوننت#

  • JumpIn Name: نام مقصد پرش است.