رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Mix Monitor

کاربرد#

علاوه بر پارامتر ضبط مکالمات در صف یا داخلی، این کامپوننت هم می‌‌تواند ضبط مکالمات را انجام دهد. مثلاً برای سازمانی كه ضبط مكالمات داخلی‌هایش غیرفعال شده باشد، اگر بخواهید در مسیری خاص اقدام به ضبط مكالمات کنید می‌توانید از این كامپوننت استفاده کنید.

پارامترها کامپوننت#

  • Type: نوع عملیات ضبط

    • Start Recording: برای شروع ضبط مكالمه در مسیر تماس است.
    • Stop Recording: برای توقف ضبط مكالمه در مسیر تماس است (درصورت پایان تماس ضبط متوقف می‌شود و نیازی به توقف آن نیست).
  • option: تنظیمات تماس است.