رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Smart API

کامپوننتی نیمه تعاملی برای اجرای ترکیبی از دستورات مختلف در سرور است. SmartApi دستورها را از طریق وب‌سرویس دریافت و آن‌ها را به‌ترتیب روی تماس اعمال می‌‌کند (برای توضیحات بیشتر به اینجا مراجعه فرمایید).