رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Spit Detection

کاربرد#

از این کامپوننت برای بررسی وضعیت تماس بهمنی استفاده می‌‌شود. اگر در منوی تماس بهمنی قواعدی برای بررسی تماس‌‌های بهمنی (معمولی و خودکار) تعریف کرده باشید، باید از این کامپوننت در مسیر تماس استفاده کنید.

خروجی‌ها#

  • : درصورتی‌‌که تماس بهمنی تشخیص داده شود.

  • : درصورتی‌‌که تماس، بهمنی نباشد.