رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Time Condition

کاربرد#

برای ایجاد محدودیت (شرط زمانی) در بازه‌‌های زمانی و به دلایل مشخصی استفاده می‌‌شود. رایج‌ترین استفاده آن، تفکیک ساعت کاری و غیرکاری سازمان‌‌هاست. فرض کنید ساعت کاری اپراتور‌‌های سازمان شما از ۸ تا ۱۵:۳۰ باشد، لذا در ساعت‌‌های غیر از آن اپراتوری برای پاسخگویی به تماس‌گیرنده‌‌ها وجود ندارد. بنابراین، بهتر است در این ساعات، پیام مناسبی را برای تماس‌گیرنده پخش کنید تا موجبات نارضایتی وی فراهم نگردد.

پارامترها کامپوننت#

  • days of week: در تنظیمات هفته، برای هفت روز هفته پارامترهایی وجود دارد که به‌صورت پیش‌‌فرض خالی هستند. برای انتخاب بازه زمانی روی کلید مثبت کلیک کنید. شروع و پایان محدوده مجاز را وارد کنید (برای یک روز می‌‌توان چندین بازه زمانی انتخاب کرد). این کار را برای روز‌‌های دیگر نیز انجام دهید و بازه‌‌های مجاز را اضافه کنید.

  • Month Exception: ماه‌‌های غیرکاری را انتخاب کنید. در ماه‌‌های انتخاب‌شده شرط زمانی برقرار نمی‌شود (ماه‌‌های انتخاب‌شده بر محدوده‌‌های انتخاب‌شده برای روزها اولویت دارد).

  • Date Exception: روز‌‌های غیرکاری را انتخاب کنید. در روز‌‌های انتخاب‌شده شرط زمانی برقرار نمی‌شود (روزهای انتخاب‌شده بر محدوده‌‌های انتخاب‌شده برای روز‌‌ها اولویت دارد).

خروجی‌ها#

  • : شرط زمانی برقرار است.

  • : شرط زمانی برقرار نیست.