رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Trunk API

برای ایجاد تماس روی ترانک استفاده می‌‌گردد. عملکرد آن مشابه Trunk است، با این تفاوت که از طریق وب‌‌سرویس، نام ترانک و شماره داخلی مقصد را دریافت و تنها تماس را برای آن شماره ایجاد می‌‌کند برای توضیحات بیشتر به اینجا مراجعه فرمایید).