رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Account Type

در این بخش سطح دسترسی به پنل وب مدیریت می‌شود.

دسترسی‌های وب سیموتل#

بطور کلی دسترسی‌های وب سیموتل به سه بخش اصلی تقسیم می‌شوند.

 1. دسترسی عملیات: عبارت است از دسترسی لازم برای انجام یک عملیات در پنل. عملیات‌‌ها عبارت‌اند از

  • خواندن(Read): برای امکان ورود به منو و مشاهده محتوای آن (نبود این دسترسی همانند نبود دسترسی به منو است).
  • تغییر (Update): برای انجام عملیات‌‌های افزودن، ویرایش و حذف در منو.
  • شنیدن (Play): برای شنیدن فایل صوتی (در بخش‌‌هایی که حاوی فایل صوتی هستند).
 2. دسترسی به منو: امکان مشاهده منو (در درخت منوهای وب) و ورود به آن را فراهم می‌کند.

 3. دسترسی به محتوا: مدیریت دسترسی به محتوای صفحات است که از طریق گروه‌‌های کاربری انجام می‌شود، برای‌مثال، چنانچه شخصی تنها به گزارشات تیم فروش دسترسی داشته باشد، در گزارش‌‌ها فقط اطلاعات مربوطه را می‌بیند.

پارامترهای بخش سطح‌دسترسی#

 • Title: عنوان سطح دسترسی.

 • Description: توضیحات.

 • Limited to groups: با انتخاب این گزینه امکان تعیین گروه برای ایجاد محدودیت بر محتوا فعال می‌شود.

  • Groups: تعیین گروه برای محدودیت دسترسی به محتوا.
 • Expirable: امکان تعریف حساب‌کاربری همراه با تاریخ انقضای زمانی مشخص شده را فراهم می‌‌کند.

 • Read: با کلیک روی گزینه‌‌های این ستون تنها می‌‌توان آنها را مشاهده کرد.

 • Update: با کلیک روی گزینه‌‌های این ستون می‌‌توان آنها را مشاهده و ویرایش کرد.

 • Play: با کلیک روی گزینه‌‌های این ستون تنها می‌‌توان آنها را مشاهده و فایل‌‌های صوتی را پخش کرد.

 • Details:

  • Remove: برای حذف نوع‌ حساب‌کاربری می‌باشد.
  • Edit: ویرایش حساب‌کاربری.
  • Cut Current Access: قطع کردن دسترسی‌های لاگین‌شده(زمانی کاربرد دارد که سطح‌دسترسی‌ها را تغییر می‌دهید و می‌خواهید از آن لحظه به بعد تمام دسترسی‌های موجود قطع شده و تمامی افراد با سطح‌دسترسی جدید وارد شوند).