رفتن به مطلب اصلی

Activity Log

گزارشات مربوط به فعالیت‌‌های کاربران پنل وب در این قسمت ثبت می‌گردد،از جمله این موارد می‌توان به(ورود به صفحه‌‌های مختلف، اعمال تغییر در اطلاعات، افزودن اطلاعات جدید و ....) اشاره کرد.

پارامترهای گزارشات Activity Log#

  • From (Date): نمایش گزارشات فعالیت از تاریخ.

  • To (Date): نمایش گزارشات فعالیت تا تاریخ.

  • Username: جستجو در گزارشات براساس نام کاربری.

  • Page: تفکیک گزارشات بر اساس صفحات پنل‌وب.