رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Activity Log

گزارشات مربوط به فعالیت‌‌های کاربران پنل وب در این قسمت ثبت می‌گردد،از جمله این موارد می‌توان به(ورود به صفحه‌‌های مختلف، اعمال تغییر در اطلاعات، افزودن اطلاعات جدید و ....) اشاره کرد.

پارامترهای گزارشات Activity Log#

  • From (Date): نمایش گزارشات فعالیت از تاریخ.

  • To (Date): نمایش گزارشات فعالیت تا تاریخ.

  • Username: جستجو در گزارشات براساس نام کاربری.

  • Page: تفکیک گزارشات بر اساس صفحات پنل‌وب.