رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

API Accounts

این قسمت مربوط به ساخت حساب‌کاربری برای کاربران SA می‌باشد،با کلیک بر روی ➕ امکان ساخت کاربر جدید فراهم می‌شود.

پارامترهای API Accounts#

 • Authentication: سیموتل از روش‌های مختلفی برای احراز هویت کاربر درخواست دهنده استفاده می‌کند،امن‌ترین روش استفاده از BasicAuth (نام‌کاربری و رمزعبور) به همراه API Key (Token) می‌باشد.

 • Username: نام‌کاربری کاربر.

 • Password: رمزعبور کاربر.

 • Token: رشته‌ای که در جهت احرازهویت قوی‌تر تولید می‌شود.

 • Enabled: امکان فعال یا غیر‌فعال‌سازی کاربر را در اختیار شما قرار می‌دهد.

 • Request: میزان سطح دسترسی کاربر به APIها را مشخص می‌کند،برای مثال در صورت نیاز به افزودن کاربر با استفاده از API حتما باید تیک /pbx/users/add بخورد.

 • Details:

  • Remove: برای حذف حساب‌کاربری می‌باشد.
  • Edit: در ویرایش حساب‌کاربری، کاربرد دارد.