رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

API Logs

در این قسمت گزارشات مربوط به APIها(SA،SEA) نمایش داده می‌شوند،با استفاده از فیلتر‌های موجود دراین بخش می‌توان گزارشی کاملا شخصی‌سازی شده بدست آورد.

پارامترهای فیلتر API Logs#

 • From (Date): نمایش گزارشات از تاریخ.

 • To (Date): نمایش گزارشات تا تاریخ.

 • Username: نمایش گزارش براساس نام‌کاربری حساب.

 • Request: نمایش گزارش براساس نوع درخواست.

 • Authorized: نمایش گزارش براساس وضعیت احرازهویت(نام‌کاربری و رمزعبور ارسالی در درخواست درست بوده است یا خیر).

 • Success: نمایش گزارش براساس وضعیت درخواست(درخواست با موقیت پاسخ داده شده‌است یا با خطا مواجه شده‌IP:است).

 • IP: نمایش گزارش براساس IP درخواست دهنده.

 • Status: نمایش گزارش براساس Status Code درخواست HTTP.

 • Method: نمایش گزارش براساس متد درخواست(Post،Get).

 • App: نمایش گزارش براساس سرویس‌ API سیموتل.

 • Version: نمایش گزارش براساس ورژن وب‌سرویس مورد استفاده.

 • Find Alike: یافتن موارد مشابه.