رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Network

در این قسمت تنظیمات مربوط به شبكه سرور یا سرورهای سیموتل (در حالت HA) انجام می‌شود. برای اعمال تغییرات باید سرور را دوباره راه‌اندازی کرد.

پارامتر‌های بخش شبکه#

 • Server Name: نام سرور (این نام باید با نام سروری كه در server status ذکر شده یكسان باشد).

 • Interface: اینترفیس کارت شبکه سرور.

 • Address: آدرس IP سرور.

 • Network Mask: مشخص کننده Network Mask شبکه سرور می‌باشد.

 • Gateway: گیت‌وی شبکه سرور.

 • Float: آیا این IP شناور است؟ (فعال یا غیرفعال‌‌کردن) (در ساختار HA استفاده می‌گردد).

 • ARPing: آدرس گیت‌وی‌‌ها برای انجام عملیات ARPing هنگام جابجایی بین سرور‌‌هاست. اگر چند گیت‌وی دردسترس باشد، با علامت ویرگول از هم جدا می‌‌شوند (در ساختار HA استفاده می‌گردد).

 • More Options: اگر در تنظیم شبكه پارامترهای دیگری نیاز باشد، می‌‌توان آن‌‌ها را در این قسمت وارد کرد. اطلاعات واردشده در این قسمت به‌صورت كامل در فایل شبكه نوشته می‌‌شود.

 • Details:

  • Remove:برای حذف شبکه سرور می‌باشد.
  • Edit:ویرایش اطلاعات بخش شبکه سرور.