رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Server Status

ازآن‌جا که مرکز تماس یک سیستم ارتباطی و مهم در هر سازمان محسوب می‌شود، امکان نظارت و خطایابی از آن اهمیت دارد. برای حصول اطمینان از اجرای صحیح اجزای مختلف مركز تماس، سیموتل وضعیت سرویس‌‌های داخلی را در این قسمت نمایش می‌دهد. در این بخش همچنین امكاناتی برای ریبوت کردن سرور و تغییر ساعت سرور درنظر گرفته شده است.

پارامترهای Server Status#

  • Reset Server: با کلیک برروی این گزینه می‌توان سرور را ریست کرد.
  • Remove Server:این قابلیت زمانی استفاده می‌شود که چندین Server Status در این بخش نمایش داده شود و برای حذف می‌باشد.
  • Adjust Server Time: از این قسمت برای تغییر ساعت سرور استفاده می‌شود.

Server Status HA#

در صورتی که سرویس HA بر روی سرور راه‌اندازی شده باشد به جای مقدار Current server is not in HA mode. وضعیت سرورهای HA شده نمایش داده می‌شود، در‌این بخش می‌توانید وضعیت سرور‌های HA را مانیتور کنید. اطلاعاتی که دراین بخش نمایش داده می‌شوند شامل

۱. Uptime: زمان فعال بودن هر سرور را نشان می‌دهد.

۲. State: وضعیت سرورها که شامل: PRIMARY(سرور زیربار)، SECONDARY(سرور جایگزین)، ARBITER(سرور رای‌دهنده) می‌باشد.

۳. Syncing: وضعیت همگام‌سازی پایگاه داده‌های سرورها را مشخص می‌کند. در صورتی که در این قسمت connection refused مشاهده شود یعنی پایگاه‌داده سرور فعال نمی‌باشد و سرویس HA به مشکل برمی‌خورد.

۴. Priority: الویت هریک از سرورها را مشخص می‌کند.

۵. Votes: میزان رای هر سرور در تصمیم گیری مربوط به صحت‌داده‌ها را مشخص می‌کند.

بخش Channels Status#

در این قسمت کانال‌های تماس درگیر در سرور و وضعیت آنها نمایش داده می‌شود. با کلیک بر روری ❌ کانال برقرار شده بسته می‌شود.