رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Update

در صورتی که آپدیت جدیدی برای نرم‌افزار ارائه شده باشد از این بخش قابل مشاهد می‌باشد و در صورت نیاز می‌توان از این بخش سیستم را آپدیت کرد.

نکته

درنظر داشته باشید که برای آپدیت سرور و یا اطلاع از آپدیت‌های جدید حتما نیاز می‌باشد سرور به اینترنت دسترسی داشته باشد.

پارامترهای Update#

  • Check for update: با زدن این دکمه مرکز تماس شروع به ارسال درخواست به سمت سرور مرکزی می‌کند و در صورتی که آپدیت جدیدی موجود باشد اطلاعات آن به سمت مرکزتماس ارسال می‌شود.

  • Upgrade to X: در صورتی که آپدیت جدیدی برای مرکزتماس موجود باشد با استفاده از این قسمت می‌توان فرایند آپدیت را شروع کرد.

  • Rollback to X: به هر دلیلی اگر پس از آپدیت نیاز باشد مرکزتماس به ورژن قبلی برگردد،با استفاده از این کلید می‌توان سیستم را به حالت قبل از آپدیت و ورژن قبلی برگرداند.