رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

System Logs

با استفاده از این بخش می‌توان تمامی لاگ‌های مربوط به سرویس‌های مرکزتماس را بصورت آنلاین مشاهده کرد و دیگر نیاز به اتصال به shell لینوکس نمی‌باشد،در این بخش امکان ذخیره لاگ‌ها و ارائه در قالب یک فایل نیز فراهم شده است.پس از مشخص کردن پارامتر‌ها با کلیک بر روی دکمه Start سیستم شروع به نمایش لاگ‌ها می‌کند.

پارامترهای SimoTel Logs#

  • Channel: در این بخش می‌تواند سرویس مورد نظر خود را انتخاب کنید.

  • Grep: در صورتی که نیاز به انجام جستجو و پیدا کردن کلید واژه خاصی در لاگ‌ها دارید، کلیدواژه خود را در این قسمت قرار دهید.

  • Level: سطح نمایش گزارشات در این قسمت مشخص می‌شود، از ALL به سمت NOTSET مقدار لاگ‌های نمایش داده شد کم می‌شود.

  • Start: این دکمه وظیفه شروع لاگ‌گیری را برعهده دارد.

  • Clear: با استفاده از این دکمه می‌توان صفحه کنسول را پاک کرد و لاگ‌ها از ابتدا نمایش داده شوند.

  • Save: برای ذخیره گزارشات لاگ از این بخش استفاد می‌شود.

  • Archive: اطلاعات ذخیره شده لاگ‌ها به تفکیک سرویس‌ها در این قسمت نمایش داده می‌شوند.