رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

داخلی‌ها

هشدار

این منو منسوخ شده و در نسخه های آینده غیر فعال می گردد.لطفا از منوی داشبورد استفاده کنید.

exten

منوی داخلی‌‌ها، وضعیت تمام داخلی‌‌ها را به‌‌صورت آنلاین نمایش می‌‌دهد.

سربرگ‌‌های بخش داخلی‌ها#

  • Column View(نمایش ستونی): داخلی‌‌ها بر اساس وضعیتشان در یکی از ستون‌‌های آماده، درحال زنگ، درحال مکالمه و ... قرار می‌‌گیرند. با تغییر وضعیت، اپراتور در ستون جدید نمایش داده می‌شود.

  • List view(نمایش لیستی): داخلی‌‌ها به‌صورت سطری (مرتب) و بدون توجه به وضعیتشان نمایش داده می‌شوند. در این قسمت نسبت به برگه ستونی اطلاعات بیشتری نمایش داده می‌شود.

  • Grid view(نمایش کاشی): داخلی‌‌ها به‌صورت چیدمان کاشی (و مرتب) کنار هم نمایش داده می‌شوند.

  • Charts(نمودار): اطلاعات آماری مربوط به صف، در قالب چند نمودار نمایش داده می‌شوند.

  • Filters(تنظیمات): از برگه تنظیمات برای سفارشی‌کردن برگه‌‌های قبلی استفاده می‌شود. اینجا می‌‌توان نمایش اپراتور‌‌ها را به وضعیت‌‌های مشخصی محدود کرد.