رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

اپراتورها

هشدار

این منو منسوخ شده و در نسخه های آینده غیر فعال می گردد.لطفا از منوی داشبورد استفاده کنید.

operator

منوی اپراتور‌‌ها وضعیت کاربران در صف‌‌ها را به‌‌صورت آنلاین نمایش می‌‌دهد. علاوه بر وضعیت کاربران، تعداد تماس‌‌های پاسخ داده‌شده، بدون پاسخ، زمان مکالمه، زمان انتظار و زمان استراحت نیز نمایش داده می‌شود. برای تغییر صف، باید از قسمت صف (گوشه بالا سمت راست)، صف جدید را انتخاب کرد.

نکته

داده‌‌های آماری‌ که در این نمودار نمایش داده می‌شوند، محدود به روز جاری هستند و با تغییر شبانه‌روز، صفر می‌شوند.

سربرگ‌‌های بخش پراتورها#

  • Column View(نمایش ستونی): اپراتور‌‌ها بر اساس وضعیتشان در یکی از ستون‌‌های آماده، درحال زنگ، درحال مکالمه و ... قرار می‌‌گیرند. با تغییر وضعیت، اپراتور در ستون جدید نمایش داده می‌شود.

  • List view(نمایش لیستی): اپراتور‌‌ها به‌صورت سطری (مرتب) و بدون توجه به وضعیتشان نمایش داده می‌شوند. در این قسمت نسبت به برگه ستونی اطلاعات بیشتری نمایش داده می‌شود.

  • Grid view(نمایش کاشی): اپراتور‌‌ها به‌صورت چیدمان کاشی (و مرتب) کنار هم نمایش داده می‌شوند.

  • Charts(نمودار): اطلاعات آماری مربوط به صف، در قالب چند نمودار نمایش داده می‌شوند.

  • Filters(تنظیمات): از برگه تنظیمات برای سفارشی‌کردن برگه‌‌های قبلی استفاده می‌شود. اینجا می‌‌توان نمایش اپراتور‌‌ها را به وضعیت‌‌های مشخصی محدود کرد.