رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

آوا‌ها

پیام‌‌های سیستم تلفنی که در محیط ویرایشگر مورد استفاده قرار می‌‌گیرند در این قسمت تعریف می‌‌شوند. امکان تغییر و حذف پیام‌‌ها نیز فراهم گردیده است.

اطلاعات

سیموتل برخلاف مرکز تلفن‌‌های دیگر، محدوده وسیعی از انواع فایل‌‌های صوتی را پشتیبانی می‌‌کند. از جمله فرمت فایل‌‌های صوتی که در سیموتل می‌‌توانند بارگذاری شوند: wav، mp3، ogg، m4a، mp4 و ...

پارامتراهای Announcements#

 • Name: نام آوا.

 • File: مسیر فایل صوتی.

 • Comments: توضیحات درمورد آوا.

 • Search: با استفاده از این فیلد می‌توان بر اساس تمامی اطلاعات موجود در جدول جستجو انجام داد.

 • Details

  • Remove: حدف رکورد موجود.
  • Edit: ویرایش رکورد موجود.
  • Play: پخش فایل صوتی‌.