رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

لیست سیاه

لیست سیاه این امکان را فراهم می‌‌کند که برای شماره‌‌های خاص محدودیت‌‌هایی ایجاد کنید. نمونه‌‌ای از آن، ایجاد محدودیت مدیریت مزاحمان تلفنی است. برای لیست سیاه، کد ویژه‌‌ای نیز تعریف شده است که می‌‌توان به‌وسیله آن شماره را به لیست اضافه کرد.

پارامترهای Black List#

  • Number: شماره مزاحم.

  • Import: امکان افزودن گروهی از شماره‌ها را فراهم می‌کند.ورودی آن فایل اکسلی شامل تمامی شماره‌های لیست سیاه می‌باشد.

  • Comment: توضیحات دلخواه.