رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

کد‌های ویژه

برخی از امکانات سیموتل نیازمند تعریف کد‌‌های ویژه‌ای است. در این قسمت کدهای ویژه تعریف و مدیریت می‌‌گردند.

پارامترهای کد‌های ویژه#

 • Feature code type: انواع کد‌های ویژه مربوط به سیستم در این فیلد تعریف شده‌اند که شامل

  • ورود به صف (Enter to queue): این کد به اپراتور اجازه می‌‌دهد که وارد صف شود. ورود به صف از قابلیت مپ‌‌شدن استفاده می‌‌کند.

  • خروج از صف (Leave from queue): این کد به اپراتور اجازه می‌‌دهد که از صف خارج شود.

  • ورود به استراحت اپراتور در صف (Pause user in queue): با استفاده از این کد، اپراتور پاسخگو در صف وارد وقت استراحت می‌‌شود و تماسی از صف به وی ارسال نمی‌‌گردد.

  • خروج از استراحت اپراتور در صف (Un-Pause user in queue): با استفاده از این کد، اپراتور از وقت استراحت خارج می‌‌شود.

  • ورود به وقت استراحت (Pause user): با استفاده از این کد، کاربر وارد وقت استراحت می‌‌شود و هیچگونه تماسی برای وی ارسال نمی‌‌گردد.

  • خروج از وقت استراحت (Pause user): با استفاده از این کد، کاربر از وقت استراحت خارج می‌‌شود.

  • افزودن تماس به لیست سیاه (Add call to blacklist): با استفاده از این کد، آخرین تماس یا هر شماره دیگری به دلخواه کاربر به لیست سیاه منتقل می‌‌شود.

  • من کی هستم (Who am I): با استفاده از این کد، داخلی فعال روی دستگاه تلفن اعلام می‌‌گردد (اگر داخلی مپ شده باشد، داخلی مپ‌شده و درغیراین‌صورت داخلی اصلی رجیسترشده در تلفن اعلام می‌گردد).

  • انتقال‌تماس‌‌‌‌ (Call forwarding): با استفاده از این کد، می‌توان تماس‌های مربوط به داخلی خود را بر روی شماره دیگری انتقال داد.

 • Code: عددی یکتا که برای استفاده از کد ویژه تعریف می‌‌شود.

 • Authentication Type: با این پارامتر، هویت کاربر برای استفاده از کد ویژه احراز می‌‌شود (احراز هویت). مقادیر آن شامل موارد زیر است

  • Login without authentication: کاربر بدون احراز هویت از کد ویژه استفاده می‌‌کند.

  • Login with user’s secret: کاربر برای استفاده از کد ویژه باید رمز عبور خود را وارد کند (رمز عبور داخلی).

  • Login with defined password: کاربر برای استفاده از کد ویژه باید پسوردی را که مدیر شبکه برای همه کاربران تعریف کرده است، وارد کند (گزینه بعدی).

 • Password: درصورتی‌که در بخش قبلی گزینه Login with defined password انتخاب شده باشد، کاربر برای استفاده از کد ویژه باید از کلمه عبوری که در این قسمت تعریف شده است، استفاده نماید.

 • Agent Number Policy: این پارامتر مربوط به دریافت شماره کاربر برای انجام عملیات کد ویژه است (مثلا هنگامی‌که برای ورود به صف، شماره کاربری خود را وارد می‌کند).

  • Get agent number from user: شماره کاربری را از کاربر می‌‌پرسد (کاربر باید شماره کاربری خود را وارد کند).

  • Use user’s number as agent number: نیازی به ورود شماره از سوی کاربر نیست. سیستم شماره دستگاه تلفنی که توسط کاربر استفاده می‌‌شود را به شکل پیش‌فرض به‌عنوان شماره کاربری درنظر می‌‌گیرد.

 • Queue Policy: این پارامتر مربوط به دریافت شماره صف برای انجام عملیات کد ویژه است که شامل.

  • Queue is not require: برای کد‌‌هایی که نیاز به صف ندارند شماره صف را نمی‌‌پرسد.

  • Get queue from user: شماره صف مورد نظر را از کاربر دریافت می‌‌کند.

  • Use default queue: عملیات را روی شماره صفی که در سیستم توسط مدیر شبکه تعریف شده است، انجام می‌‌دهد (گزینه بعدی).

 • Default Queue: درصورتی‌که در پارامتر قبل از گزینه Use default queue استفاده کرده باشید، این بخش قابل‌استفاده است. در این بخش مدیر شبکه می‌‌تواند یک شماره صف وارد کند تا کد ویژه به‌طور پیش‌‌فرض روی آن صف انجام شود و دیگر نیازی به دریافت شماره صف از کاربر نباشد.

نکته:

برای هریک از Feature code type می‌‌توان چند كد ویژه تعریف نمود.

کد‌های ویژه سیستمی#

به کد‌های که بصورت پیش‌فرض در سیستم تعریف شده‌اند و قابل تغییر نیستند می‌گویند که شامل

** : با استفاده از دو‌ ستاره می‌توان انتقال تماس را انجام داد(blind transfer)، دراین روش تماس بصورت مستقیم به شماره انتقال یافته وصل می‌شود، پس از وارد کردن دو ستاره شماره داخلی را وارد کنید.

## : با استفاده از دو هشتگ امکان انتقال تماس وجود دارد (attended transfer)، در این حالت ابتدا اپراتور اول با اپراتور دوم صحبت می‌کند و در صورتی که اپراتور اول تماس را قطع کند، تماس به اپراتور نفر دوم وصل می‌شود، پس از وارد کردن دو ستاره شماره داخلی را وارد کنید.

کدهای ویژه محیط ویرایشگر#

برای استفاده از برخی قابلیت‌های مرکزتماس ‌مثل disa،conference،page،chanspy نیاز به تعریف کد‌های ویژه‌ای می‌باشد،درنظر داشته باشید که این کد‌ها بصورت route در دایل‌پلن باید نوشته شوند، برای مثال برای شنود مکالمات در کامپوننت Outgoing Route الگویی برای اتصال به کامپوننت chanspy نوشته می‌شود که همان کد‌ویژه به حساب می‌آید.