رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

موزيک انتظار

این قسمت وظیفه مدیریت آهنگ‌‌های انتظار در صف را برعهده دارد. علاوه بر مشاهده آهنگ‌‌های انتظار موجود، قابلیت افزودن، ویرایش و حذف آن‌‌ها نیز وجود دارد.

نکته

برای افزودن موزیک انتظار به صف، در تنظیمات صف، پارامتر Music را برابر با نام کلاس ایجاد شده در اینجا قرار دهید.

برای بارگذاری موزیک انتظار در ابتدا نیاز می‌باشد یک کلاس ساخته شود،پس از ایجاد کلاس امکان بارگذاری موزیک‌های انتظار در آن فراهم می‌شود.

پارامترهای Music On Hold#

  • Class Name: نام کلاسی که گروهی از موزیک‌ها در آن بارگذاری می‌شوند.

  • File: مسیر موزیک انتظار.