رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

کاربران

داخلی‌های مرکز تماس در این منو تعریف و مدیریت می‌شوند. علاوه بر ایجاد داخلی، می‌‌توان آن‌‌ها را ویرایش یا حذف کرد. همچنین برای سهولت در مدیریت حجم بالای داخلی‌ها، امکان اضافه‌کردن، ویرایش و حذف چندین کاربر به‌طور همزمان وجود دارد. سیموتل برای داخلی، از دو پروتکل SIP و IAX2 پشتیبانی می‌کند.

نکته

برای ایجاد گروهی از داخلی‌‌ها در سیموتل باید این داخلی‌‌ها را به‌صورت محدوده وارد کنید. برای‌‌مثال اگر قصد دارید، داخلی‌‌های 100 تا 200 را همزمان ایجاد کنید، در قسمت Number عبارت 200..100 را وارد کنید. بدین ترتیب تمام داخلی‌‌های محدوده انتخاب شده، با مقادیری یکسان ایجاد می‌شوند.

پارامترهای داخلی SIP#

 • Active: فعال یا غیرفعال بود حساب‌کاربری.

 • Name: نام داخلی.

 • Number: شماره داخلی که مقداری عددی و یکتاست.

 • CID Number: این شماره همان Caller ID است که برای داخلی تعریف و درگزارشات نمایش داده می‌‌شود.

 • Password: پسورد داخلی.

 • Call Record: ضبط مکالمات (این گزینه به‌‌صورت پیش‌‌فرض No است و درصورت احتیاج به ضبط مکالمات، این گزینه را باید Yes کنید).

 • SPN (Push Notification): فعال‌سازی قابلیت PN (Push Notifica) برای داخلی(قابلیت سافت‌فون سیموتل می‌باشد).

 • Deny: ایجاد عدم دسترسی از یک محدوده IP.

 • Permit: ایجاد دسترسی فقط از یک محدوده IP.

 • DTMF Mode: نوع DTMF ارسالی.

 • Can Re-Invite: ایجاد ارتباط مستقیم از مبدأ داخلی به هر مقصدی بدون عبور از سرور (درصورت yes بودن).

 • Direct Media: مبادله Media (صوت و تصویر) بدون عبور از سرور (درصورت yes بودن).

 • Context: کانتکست داخلی.

 • Host: این منو به‌‌صورت پیش‌‌فرض dynamic است اما درصورتی‌‌که داخلی فقط باید از یک IP خاص ریجستر شود، در این صورت IP مورد نظر را اینجا وارد می‌‌کنیم.

 • Type: انتخاب نوع داخلی براساس فقط خروجی (User)، فقط ورودی (Peer)، هم ورودی و هم خروجی (Friend).

 • NAT: برای آشنایی با NAT به کتاب مرجع آموزش ویپ با سافت سوئیچ استریسک مراجعه کنید.

 • Port: پورت برقراری ارتباط.

 • Qualify: بررسی برقراری ارتباط (qualify = yes| no) است. اگر yes باشد، PBX هر۲ ثانیه به‌‌طور منظم دستور SIP OPTIONS را برای بررسی اینکه آیا دستگاه هنوز آنلاین است یا نه، ارسال می‌‌کند. این ویژگی همچنین می‌‌تواند برای نگه‌‌داشتن یک جلسه UDP برای دستگاهی که در پشت یک مترجم آدرس شبکه (NAT) قرار دارد، استفاده شود و اگر nat=yes باشد این ارتباط در پشت nat هم چک و ارتباط نیز حفظ می‌‌شود.

 • Call Group: تعیین گروه تماس برای داخلی (به منظور شکار تماس توسط داخلی‌‌های دیگر) .

 • Pickup Group: تعیین گروه تماس برای داخلی (به منظور شکار تماس دیگر داخلی‌ها).

 • Call Counter: وضعیت داخلی در صف را تشخیص می‌‌دهد، مثلا اگر از طریق داخلی تماسی ایجاد شود یا در حال مکالمه باشد، درصورت yes‌‌ بودن callcounter، سیستم تشخیص می‌دهد و تماسی از صف به این داخلی وصل نمی‌‌شود، و درصورت no بودن، سیستم به‌‌صورت پیش‌‌فرض حالت Not in use را برای داخلی درنظر می‌‌گیرد و تماس به سمت داخلی ارسال می‌‌شود.

 • Fax Detect: شناسایی فکس (بوق فکس را تشخیص می‌دهد).

 • Call Limit: اعمال محدودیت بر تعداد تماس‌‌های همزمان داخلی.

 • Busy: زمانی که داخلی مشغول می‌باشد تماس به چه شماره‌ای فرستاده شود.

 • No Answer: زمانی که داخلی به تماس پاسخ ندهد، تماس به چه شماره‌ای فرستاده شود.

 • UnAvailable: زمانی که داخلی دردسترس نباشد، تماس به چه شماره‌ای فرستاده شود.

 • All: زمانی که داخلی یکی از سه شرایط بالا را داشته باشد، تماس به چه شماره‌ای فرستاده شود.

 • More Option: اگر در تعریف کاربر بخواهید از پارامتری استفاده کنید که در لیست بالا به آن اشاره نشده باشد، آن پارامتر و همچنین مقدار آن را در این قسمت وارد کنید. اگر چند پارامتر را وارد کنید باید هر کدام در یک خط باشد.

 • Description: توضیحاتی در مورد داخلی.

پارامترهای داخلی IAX2#

اطلاعات

اکثر پارامترهای IAX2 مشابه SIP است.

 • Active: فعال یا غیرفعال بود حساب‌کاربری.

 • Name: نام داخلی.

 • Number: شماره داخلی که مقداری عددی و یکتاست.

 • CID Number: این شماره همان Caller ID است که برای داخلی تعریف و درگزارشات نمایش داده می‌‌شود.

 • Password: پسورد داخلی.

 • Call Record: ضبط مکالمات (این گزینه به‌‌صورت پیش‌‌فرض No است و درصورت احتیاج به ضبط مکالمات، این گزینه را باید Yes کنید).

 • SPN (Push Notification): فعال‌سازی قابلیت PN (Push Notifica) برای داخلی(قابلیت سافت‌فون سیموتل می‌باشد).

 • Deny: ایجاد عدم دسترسی از یک محدوده IP.

 • Permit: ایجاد دسترسی فقط از یک محدوده IP.

 • DTMF Mode: نوع DTMF ارسالی.

 • Context: کانتکست داخلی.

 • Host: این منو به‌‌صورت پیش‌‌فرض dynamic است ولی چنانچه داخلی فقط باید از یک IP خاص ریجستر شود در این صورت IP مورد نظر را اینجا وارد می‌‌کنیم.

 • Type: انتخاب نوع داخلی براساس فقط خروجی (User)، فقط ورودی (Peer)، هم ورودی و هم خروجی (Friend).

 • Port: پورت برقراری ارتباط.

 • Qualify: بررسی برقراری ارتباط (qualify = yes| no) اگر yes باشد، PBX هر2 ثانیه به‌‌طور منظم دستور SIP OPTIONS را برای بررسی اینکه آیا دستگاه هنوز آنلاین است یا نه، ارسال می‌‌کند. این ویژگی همچنین می‌‌تواند برای نگه‌‌داشتن یک جلسه UDP برای دستگاهی که در پشت یک مترجم آدرس شبکه (NAT) قرار دارد، استفاده شود و اگر nat=yes باشد این ارتباط در پشت nat چک و ارتباط نیز حفظ می‌‌شود.

 • Trunk: این پارامتر دارای دو مقدار Yes و No است که برای صرفه‌‌جویی در استفاده از پهنای باند شبکه، ما مقدار این پارامتر را برابر Yes قرار می‌‌دهیم.

 • Transfer: این پارامتر شبیه پارامترهای Can Re-Invite و Direct Media و در تعریف کاربر از نوع پروتکل SIP است. با این پارامتر می‌‌توان تعیین کرد که جریان‌‌های ترافیکی مدیا مستقیماً بین دو کاربر منتقل شوند. این پارامتر می‌‌تواند مقادیر زیر را داشته باشد:

  • Yes: در این حالت سرور تلاش می‌‌کند جریان‌‌های سیگنالینگ و مدیا، میان دو کاربر به‌طور مستقیم منتقل شوند. پرواضح است که اگر بین دوکاربر نیاز به transcoding وجود داشته باشد، این کار انجام نخواهد شد.

  • No: در این حالت سرور جریان‌‌های سیگنالینگ و مدیا را بین دوکاربر از خود عبور می‌‌دهد.

 • Mediaonly: در این حالت سرور فقط جریان‌‌های سیگنالینگ را از خود عبور می‌‌دهد. جریان‌‌های مدیای بین دو کاربر، مستقیماً منتقل می‌‌شوند.

 • Busy: زمانی که داخلی مشغول می‌باشد تماس به چه شماره‌ای فرستاده شود.

 • No Answer: زمانی که داخلی به تماس پاسخ ندهد، تماس به چه شماره‌ای فرستاده شود.

 • UnAvailable: زمانی که داخلی دردسترس نباشد، تماس به چه شماره‌ای فرستاده شود.

 • All: زمانی که داخلی یکی از سه شرایط بالا را داشته باشد، تماس به چه شماره‌ای فرستاده شود.

 • More Option: اگر در تعریف کاربر بخواهید از پارامتری استفاده کنید که در لیست بالا به آن اشاره نشده باشد، آن پارامتر و همچنین مقدار آن را در این قسمت وارد کنید. اگر چند پارامتر را وارد کنید باید هر کدام در یک خط باشد.

 • Description: توضیحاتی در مورد داخلی.

سوال: ستون مپ‌شده و صف‌‌ها در لیست داخلی‌‌ها چه‌چیزی را نمایش می‌دهند؟ برای‌مثال زمانی که کاربر 210 روی گوشی 1001 لاگین انجام می‌دهد، در جدول و در مقابل داخلی، 1001 و در ستون مپ‌شده، 210 نوشته می‌‌شود. در ستون صف نیزشماره صف واردشده ذکر می‌‌شود(براي آشنايی بيشتر، قسمت الگوی حضور كاربران در صف و قابليت مپ‌شدن داخلی‌‌ها در صف را بخوانید).