رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

لیست سفید

لیست سفید امکانی است برای دسته‌‌بندی شماره‌‌های ورودی با اهداف مشخص. در لیست سفید برخلاف لیست سیاه، می‌‌توان با استفاده از دسته، شماره‌‌ها را دسته‌‌بندی و از آن‌ها مطابق نیاز در مسیر‌‌های مختلف تماس‌‌ها استفاده کرد.

پارامترهای White List#

  • Number: شماره‌‌ای که به لیست سفید اضافه می‌‌شود.

  • Label: نام دسته‌‌ای که شماره در آن قرار می‌‌گیرد.

  • Import: امکان افزودن گروهی از شماره‌ها را فراهم می‌کند.ورودی آن فایل اکسلی شامل تمامی شماره‌های لیست سفید می‌باشد.

  • Comment: توضیحات دلخواه.