رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

گزارشات پیشرفته

گزارش‌‌های پیشرفته با دارا‌‌بودن انواع فیلتر‌‌ها امكان ایجاد انواع گزارش‌‌ها را فراهم می‌كند. در ادامه با این گزاشات بیشتر آشنا می‌‌شوید.

انواع گزارشات#

گزارش پیشرفته سیستم#

كلیه تماس‌‌های مركز تماس (به‌‌جز ارسال تماس انبوه) در این قسمت ثبت می‌گردند. گزارش‌‌ها عبارت‌اند از

۱. تاریخ تماس

۲. تماس‌گیرنده

۳. پاسخ‌‌دهنده

۴. شماره گرفته شده.

۵. مدت مکالمه

۶. مدت انتظار

۷. وضعیت تماس (پاسخ‌‌داده‌‌شده یا بدون پاسخ)

۸. نوع تماس (ورودی، خروجی، داخلی یا کدهای ویژه)

۹. توضیحات و جزئیات (تماس‌‌های صف)

۱۰. جزئیات و امكان پخش فایل صوتی ضبط‌ شده

گزارش صف#

گزارشات مربوط به صف در این قسمت قابل مشاهد می‌باشند. گزارش‌ها عبارت‌اند از

۱. تاریخ تماس

۲. تماس‌گیرنده

۳. پاسخ‌‌دهنده(اپراتور)

۴. شماره صف

۵. مدت مکالمه

۶. مدت انتظار

۷. وضعیت تماس شامل:

  • All: همه تماس‌‌ها
  • Answered: تماس‌‌های پاسخ‌ داده‌‌شده
  • Abandoned: تماس‌هایی که وارد صف شود و تماس‌گیرنده تماس را قبل از پاسخگویی اپراتور قطع کند
  • Missed: تماس‌هایی که وارد صف شود و هیچ یک از اپراتورهای موجود در صف، به تماس پاسخ ندهند

۸. طرف قطع کننده تماس

۹. وضعیت اپراتور در صف

۱۰. جزئیات تماس و امکان پخش مکالمه ظبط شده

گزارش پیشرفته صف#

جزئیات مربوط به تماس‌‌هایی كه وارد صف می‌شوند در این قسمت قابل دسترس است. این گزارشات شامل اطلاعات

۱. تاریخ (تماس)

۲. تماس‌‌گیرنده

۳. کاربر(پاسخگو)

۴. صف

۵. مدت مکالمه

۶. مدت انتظار

۷. تعداد تلاش‌‌ها

۸. وضعیت تماس (پاسخ‌‌داده‌‌شده یا بی‌پاسخ)

۹. توضیحات و جزئیات (تماس‌‌های صف)

۱۰. جزئیات تماس و امكان پخش فایل صوتی ضبط شده

گزارش پیشرفته فعالیت كاربر#

گزارشی کامل از وضعیت کاربران صف‌‌های مرکز تماس که شامل

۱. کاربر

۲. صف

۳. وضعیت اپراتور:

  • In-Out: ورود و خروج اپراتور به صف. زمانی که اپراتور از صف خارج شود، لاگ فعالیت وی ثبت می‌‌گردد
  • Paused: استراحت اپراتور در صف. زمانی که اپراتور (درحال استراحت) از وضعیت استراحت خارج شود، لاگ فعالیت وی ثبت می‌‌گردد

۴. مدت (وضعیت)

۵. زمان شروع

۶. زمان پایان

گزارش پیشرفته نظرسنجی#

گزارشی کامل از نظرسنجی مشتریان در مرکز تماس که شامل

۱. تاریخ نظرسنجی

۲. تماس‌‌گیرنده (نظر دهنده)

۳. کاربر (پاسخگو)

۴. صف (پاسخگو)

۵. دسته (نظرسنجی تعیین شده در کامپوننت صفحه ویرایشگر)

۵. امتیاز