رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

گزارشات کاربری

با وجود آنکه در بخش گزارش پیشرفته امکان به‌‌دست آوردن هر نوع گزارشی وجود دارد، ممکن است برخی از گزارش‌‌ها نیاز به تنظیم فیلتر‌‌های مختلفی داشته باشند و یا از ترکیب چند گزارش به‌‌دست آمده باشند، لذا در گزارش‌‌گیری کاربری با ایجاد گزارش‌‌های کاربردی مختلف سعی شده است گزارش‌‌های کاربردی ساده‌تری ایجاد گردد. در ادامه با این گزارشات آشنا می‌‌شوید.

انواع گزارشات#

۱. Agents (اپراتورها): گزارش عملکرد و فعالیت اپراتور‌‌ها در صف.

۲. Outgoing Calls (تماس‌‌های خروجی): گزارش آماری از خروجی داخلی‌‌ها.

۳. Incoming Calls (تماس‌‌های ورودی): گزارش آماری از ورودی داخلی‌‌ها.

۴. Total Calls (تعداد کل تماس‌ها): گزارش آماری از تمام تماس‌‌های ورودی، خروجی و داخلی.

۵. Daily Poll (امتیازدهی روزانه): گزارش آماری از امتیاز‌‌های نظرسنجی به تفکیک روزهای هفته.

۶. Queue Effective Calls (تماس‌‌های ورودی مؤثر صف): این گزارش برای به‌‌دست آوردن تأثیر تماس‌‌های واردشده به صف با دسته‌‌بندی آنان به سه بازه تماس کوتاه، تماس نرمال و تماس بلندمدت است. تماس‌‌ها بر اساس دو زمان MinTalk و Max Talk به سه بازه تماس کوتاه، نرمال و بلندمدت تقسیم می‌شوند، سپس شماره‌‌هایی که در این محدوده‌‌ها قرار می‌‌گیرند به‌‌صورت آماری و نموداری نمایش داده می‌شوند.

۷. Direct Effective Calls (تماس‌‌های ورودی مؤثر مستقیم): این گزارش همانند گزارش "تماس‌‌های ورودی مؤثر صف" است با این تفاوت که روی تماس‌‌های سیستمی اعمال می‌‌گردد.

۸. Queue Daily Metrics(شاخص‌های سنجش صف): در این گزارش‌ مجموعه‌ای از شاخص‌های مربوط به سنجش صف در اختیار کاربر قرار می‌گیرد،با استفاده از بخش داشبورد امکان بررسی این شاخص‌ها بصورت زنده می‌باشد.

۹. Area Code Calls (پیش‌‌شماره تماس ها): گزارش آماری تفکیک‌شده بر اساس پیش‌‌شماره و تماس‌‌های ورودی سیستم است.

۱۰. Joint calls in two periods (تماس‌‌های مشترک بین دو بازه): این گزارش تماس‌‌های مشترک بین دو بازه را نشان می‌‌دهد. به عبارت دیگر از این گزارش برای مقایسه بین تماس‌‌های جدید و تکراری استفاده می‌‌گردد. تماس جدید تماسی است که تنها در بازه دوم اتفاق می‌افتد درحالیكه تماس تکراری به تماسی گفته می‌شود كه در هر دو بازه تكرار می‌شود. این گزارش این امکان را به شما می‌‌دهد تا بتوانید شماره‌‌هایی را که در گذشته یکبار با سیستم شما تماس گرفته‌‌اند و اكنون به هر دلیلی (مثلاً برآورده نشدن نیازشان) مجدداً با سیستم شما تماس گرفته‌‌اند را استخراج کنید.

۱۱. Repetitive Calls (Who) (تماس‌‌های تکراری (شماره)): گزارش آماری بر اساس تکرار تماس‌‌های ورودی است. در این گزارش حداکثر 100 شماره نمایش داده می‌شوند.

۱۲. Repetitive Calls (Counts) (تماس‌‌های تکراری (تعداد)): گزارش آماری از تکرار تماس‌‌هاست. هدف از این گزارش به‌‌دست آوردن توزیع پیوسته تکرار تماس‌‌هاست، برای‌مثال، چند تماس یک بار، چند تماس دو بار، چند تماس سه بار و غیره با سیستم تماس گرفته‌‌اند.

۱۳. Blacklist Calls (تماس‌‌های لیست سیاه): گزارش تماس‌‌هایی است که در لیست سیاه قرار داشته‌‌اند.

۱۴. SPIT Calls (تماس‌‌های بهمنی): گزارش تماس‌‌هایی است که در شرایط تماس بهمنی قرار گرفته و تماس بهمنی شده‌‌اند.

۱۵. Entry Point Calls (تماس‌‌های درگاه ورودی): گزارش آماری از تماس‌‌های ورودی به تفکیک درگاه (ترانک)‌‌های ورودی است. در این گزارش امکان مقایسه حجم تماس‌‌ها و ... بر اساس ترانک‌‌ها وجود دارد.

۱۶. Outgoing Point Calls (تماس‌‌های درگاه خروجی): گزارش آماری از تماس‌‌های خروجی به تفکیک درگاه (ترانک)‌‌های خروجی است. در این گزارش امکان مقایسه حجم تماس‌‌ها و غیره به تفکیک ترانک‌‌ها وجود دارد.

۱۷. Incoming Calls by DID (تماس‌های ورودی براساس DID) : گزارشی آماری از تماس‌های ورودی به تفکیک شماره مقصد ارائه می‌دهد.

فیلتر‌های گزارشات#

دراین بخش فیلترهایی عمومی(از تاریخ،تا تاریخ و نوع گزارش) ارائه شده‌اند. مجموعه‌ای از فیلتر‌های اختصاصی نیز برای گزارشات ارائه شده است.برای مشاهده برروی More Options کلیک نمایید، این فیلتر‌ها شامل:

۱. Min Talk (sec): حداقل مدت مکالمه.

۲. Max Talk (sec):حداکثر مدت مکالکه.

۳. Min Wait (sec): حداقل مدت انتظار.

۴. Max Wait (sec):حداکثر مدت انتظار.

۵. Exten: محدود کردن گزارش یه داخلی‌های.

۶. Group:محدود کردن گزارش به گروه.

۷. Queue:محدود کردن گزارش به صف.

۸. Label: برجسب کامپوننت‌های نظرسنجی.

۹. Abandoned Threshold: آستانه زمانی که تماس به عنوان رهاشده در نظر گرفته شود(گزارشات شاخص‌های سنجش صف).

۱۰. Answered within:حداکثر محدوده زمان پاسخگویی مطلوب(گزارشات شاخص‌های سنجش صف).

۱۱. Pre-Number: محدود کردن گزارش به پیش‌شماره‌ها(گزارشات پیش‌‌شماره تماس ها).

۱۲. Far From (Date): انتخاب بازه دوم(Far From) برای جستجوی موارد مشابه در بازه اولیه(From،To)،(گزارش تماس‌‌های مشترک بین دو بازه).