رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

معرفی

این بخش حاوی گزارشات کامل و مفصلی از تماس‌هاست. در هر یک از این گزارشات می‌‌توان برای سهولت در دستیابی به اطلاعات و بالابردن کیفیت گزارش، از قابلیت فیلترینگ و چیدمان براساس اطلاعات ستون‌‌ها (Sort) استفاده کرد.

قالب گزارشات در سیموتل#

۱. گزارش جزئیات: گزارش‌‌هایی هستند كه به‌‌صورت جزئی، رویداد‌‌هایی رخ داده در سیستم مانند جزئیات تماس‌‌ها، نظرسنجی‌‌ها و موارد مشابه آن را نشان می‌دهند.

۲. گزارش آماری: گزارش‌‌هایی هستند كه به‌‌صورت آماری اطلاعات را ارائه می‌دهند، مانند آمار فعالیت داخلی‌‌ها در روز، نرخ ورودی و خروجی سیستم و موارد مشابه آن. این امکان در قسمت گزارشات پیشرفته، با فعال‌‌كردن گزینه "گزارش تفکیک‌شده" در دسترس قرار می‌گیرد.