رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

گزارشات سریع

گزارش‌‌گیری سریع، مشابه گزارش‌‌گیری پیشرفته است. در این عملیات برای سهولت در گزارش‌‌گیری، اکثر فیلتر‌‌ها حذف می‌شوند تا محیط ساده‌تری برای گزارش‌گیری حاصل شود.