رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

تماس‌بهمنی خودکار

روش دیگر در تشخیص تماس بهمنی، تشخیص خودکار تماس‌‌های بهمنی است. در این روش با استفاده از داده‌‌هایی که در ادامه ذکر شده‌اند، الگوریتمی برای شناسایی پیش‌‌شماره‌‌های بهمنی استفاده می‌شود که به‌صورت پویا این عملیات را انجام می‌دهند.

شرح روش به کمک مثال:

این روش به این صورت است که تعداد n عدد از سمت چپ شماره تماس‌‌های ورودی را انتخاب می‌‌کند که برابر است با پیش‌‌شماره p. اگر در بازه زمانی t دقیقه تعداد تکرار شماره‌‌‌های این پیش‌‌شماره به c تماس برسد، آن پیش‌‌شماره را به‌عنوان تماس بهمنی درنظر می‌‌گیرد. اگر شرط فوق بر‌قرار نباشد تماس عادی محسوب می‌شود (بدیهی است که سیستم برای استفاده از این روش، گذشته تماس‌‌ها را بررسی می‌‌نماید).

نکته

ممکن است طول پیش‌‌شماره را 2 درنظر بگیرید و در این حالت تماس شماره‌‌های موبایل که با 09 شروع می‌شوند، به سرعت تبدیل به تماس بهمنی شوند. برای جلوگیری از این اتفاق می‌‌توان پیش‌‌شماره‌‌هایی را به‌عنوان استثناء وارد کرد که مورد محاسبه قرار نگیرند.

پارامترهای تماس‌بهمنی خودکار#

  • Pre-Code Length: طول پیش‌‌شماره مشترک در تماس‌‌های ورودی.

  • Call Count: تعداد تکرار تماس با پیش‌‌شماره مشترک.

  • Time Slice (min): بازه زمانی (برحسب دقیقه).

  • Excepted Pre-Codes: پیش‌‌شماره‌‌های مستثنی از این الگو. شماره‌‌هایی که با این پیش‌‌شماره‌‌ها شروع شوند به‌عنوان تماس غیربهمنی درنظر گرفته می‌شوند و محاسبات روی آنها انجام نمی‌شود. درصورتی‌‌که بیشتر از یک پیش‌‌شماره باشند با ویرگول جدا می‌شو‌‌‌‌ند. مثال: 09,021.

  • Enabled: فعال یا غیرفعال‌‌کردن تماس بهمنی خودکار.

  • Announcement: پیام صوتی.

  • Comment: توضیحات دلخواه.