رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

معرفی

تماس بهمنی به مجموعه تماس‌‌های مشابهی گفته می‌‌شود که معمولاً به‌‌صورت مقطعی در دوره زمانی مشخصی وارد سیستم می‌‌شوند و معمولاً هدف مشابهی دارند، برای‌مثال،سازمان برق یک شهرستان را درنظر بگیرید. برق یک منطقه مشخص به مدت نیم‌‌ساعت به دلیل خرابی قطع شده است و اهالی آن منطقه با مرکز تلفن اتفاقات برق تماس می‌گیرند. این حجم تماس از یک منطقه مشخص را تماس بهمنی می‌‌گویند که با داشتن پیش‌شماره‌‌های آن منطقه، می‌‌توان رفتار از پیش‌تعیین‌‌شده‌ای را برای پاسخ‌‌گویی به تلفن‌‌های آن منطقه پیاده‌سازی کرد.

اطلاعات

مدیریت تماس‌‌های بهمنی در سیموتل به دو روش انجام می‌‌شود، که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد کامپوننت تماس‌بهمنی به اینجا مراجعه فرمایید.