رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Backup

در این بخش امکانات مربوط به تهیه فایل پشتیبان و بازگردانی آن فراهم شده است که به بررسی بخش‌های مختلف آن می‌پردازیم control panel > backup.

بخش Backup#

در این بخش امکان تهیه فایل بکاپ فراهم شده است،مرکز تماس سیموتل قابلیت بکاپ‌گیری در سطوح مختلف فراهم شده است.

پارامتر‌های Backup#

۱. backup type: سطح بکاپ را مشخص می‌کند.

۲. backup: با کلیک بر روی این دکمه مرکز تماس شروع به تهیه بکاپ می‌کند،برای دانلود این بکاپ باید به بخش Regular Backuup Archive مراجعه فرمایید.

بخش Restore#

این بخش وظیفه بازیابی بکاپ‌های تهیه شده از مرکزتماس را بر‌عهده دارد.

پارامتر‌های Restore#

۱. Restore File: مسیر فایل بکاپی که می‌خواهید بازگردانی کنید.

۲. Restore: پس از انتخاب فایل با کلیک بر روی این گزینه مرکز تماس شروع به بازیابی اطلاعات بکاپ می‌کند.

بخش Scheduled Backup Archive#

یکی از قابلیت‌های سیموتل تهیه فایل پشتیبان بصورت خودکار می‌باشد،مرکز تماس بصورت روزانه و هفتگی از اطلاعات مربوط به مرکز تماس بکاپ تهیه می‌کند تا در صورتی که سیستم به هر دلیلی با مشکل مواجه شد امکان بازگشت به حالت قبل باشد.

مرکز تماس این امکان را در اختیار شما قرار می‌دهد تا این بکاپ‌های خودکار را در جایی امن ذخیره کنید،برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه فرمایید.

بخش Regular Backup Archive#

در این قسمت بکاپ‌های که بصورت دستی تهیه شده‌اند قابل مشاهده و دانلود می‌باشند.